Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach

biuro@norwwadowice.pl
+48 531 403 805
Przejdź do treści
Terapia neurologopedyczna w ośrodku obejmuje następujące obszary oddziaływań:
 1. Karmienie terapeutyczne – wychowankowie wspomagani są w przyjmowaniu pokarmów i napojów poprzez odpowiednie pozycjonowanie, wspomaganie manualne pracy aparatu orofacjalnego, stymulację sfery orofacjalnej oraz masaże (elementy masażu logopedycznego ze stymulacją punktów neuromotorycznych  wg  S. Masgutowej)
 2. Komunikacyjnych w zakresie porozumiewania się werbalnego i pozawerbalnego poprzez rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu i porozumiewania się z otoczeniem na miarę indywidualnych możliwości:
na poziomie przedsymbolicznym:
 • odczytywanie sygnałów płynących od uczniów;
 • wzmacnianie wzajemnych interakcji poprze aktywność równoległą i naprzemienną;
 • nauka zachowań celowych i komunikacji intencjonalnej;
na poziomie symbolicznym:
 • nauka porozumiewania się za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej;
 • system rysunkowy PCS;
 • system Pictogram;
 • system symboli jednoznacznych (użycie przedmiotów);
 • system gestów Makaton;
 • metoda rysunkowa (przedstawianie informacji za pomocą własnych rysunków);
 • metoda PECS;
 • program Mówik;
 • stymulacja wielozmysłowa – kształtowanie bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć . Poznawanie przez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie.
KRS 0000146813
ⓒNiepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach
REGON: 356682044
ul. Kochanowskiego 42, 34-130 Wadowice
biuro@norwwadowice.pl
+48 531 403 805
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5%
organ prowadzący
podatku
NIP 551 23 27 818
Wróć do spisu treści